Το site ekouzina.gr σταματά την λειτουργία του.

Ευχαριστούμε θερμά τους χιλιάδες επισκέπτες μας που έδειξαν την εμπιστοσύνη τους στα έπιπλα κουζίνας και τις υπηρεσίες που προσφέραμε.

Δυστυχώς για λόγους ανωτέρας βίας, είμαστε υποχρεωμένοι να διακόψουμε την λειτουργία μας. Ελπίζουμε ότι ανοίξαμε ένα δρόμο στον χώρο των επίπλων κουζίνας που θα βρει συνεχιστές προς όφελος του τελικού καταναλωτή.